Zobaczyć pełniej
Nowe tłumaczenie Biblii nie ma i nie może mieć na celu wyeliminowania z użycia istniejących przekładów. Im więcej tłumaczeń Biblii w danym języku, tym lepiej, ponieważ różnorodność przekładów pozwala pełniej widzieć bogactwo oryginału.

W 2008 roku ukazał się nowy przekład Biblii na język polski. Wydali go księża i bracia Pauliści, którzy – zgodnie z charyzmatem zgromadzenia – na całym świecie przygotowują i rozpowszechniają przekłady Pisma Świętego, opatrzone komentarzami i innymi pomocami, aby przybliżać ludziom prawdę zawartą w słowie Bożym. Innym, ważnym powodem podjęcia się tej pracy były liczne głosy wiernych i duchowieństwa wskazujące na potrzebę przygotowania w Polsce nowego tłumaczenia Pisma Świętego, bardziej przystępnego dla odbiorcy, który w Biblii szuka sensu i celu życia.

Potrzebę przygotowania nowego przekładu Biblii odczuwało również wielu polskich biblistów, którzy na wieść o rodzącym się projekcie wykazali wielkie zainteresowanie, a następnie przystąpili do jego realizacji.

Tłumacze do piór

Prace nad przekładem rozpoczęły się w 1996 roku, wzięło w nich udział ok. 85 osób z głównych ośrodków naukowych w Polsce (m.in. biblistów, redaktorów, recenzentów, polonistów, językoznawców). Za podstawę najnowszego tłumaczenia Biblii posłużyły teksty oryginalne w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Nowością na tle innych polskich przekładów była przyjęta przez redakcję naukową metoda ustalania ostatecznej wersji tłumaczenia tekstu biblijnego. Polegała ona na tym, że po przygotowaniu tekstu konkretnej księgi przez tłumacza swoje uwagi i sugestie przedstawiali recenzent, redaktorzy i polonista. Następnie w&n (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

I nie opuszczę Cię

ŚWIĘTY AUGUSTYN NIE WYSTARCZY

Istota Lednicy

SUN TZU IDZIE NA WOJNĘ

PRZEKLĘTA TRÓJCA


komentarzeFacebook