Archwium > Numer 413 (01/2008) > Parami do nieba? > Widzialny znak niewidzialnej łaski

Widzialny znak niewidzialnej łaski
Należy zadać pytanie o łaskę sakramentalną związaną z widzialnymi znakami małżeństwa. Czy udzielana jest każdemu z małżonków osobno, czy może razem?

Widzialny znak (słowa, gesty) niewidzialnej łaski – tak Katechizm Kościoła Katolickiego określa sakrament (por. KKK 1084).

Jakie są widzialne znaki sakramentu małżeństwa: biała suknia albo welon panny młodej, garnitur albo frak pana młodego, marsz Mendelssohna, kwiaty, ryż na szczęście, prezenty, a może wesele? To wszystko widzimy na ślubie kościelnym, ale czy rzeczywiście o takie znaki chodzi?

Widzialne znaki sakramentu małżeństwa nazywamy formą kanoniczną i wiele z nich wymaganych jest do ważności małżeństwa.

Forma kanoniczna

Na sakrament małżeństwa możemy spojrzeć jak na umowę zawieraną przez dwie strony. Tak jak każda umowa i ta domaga się niezbędnych formalności związanych z jej zawarciem. Przepisane są one przez prawo kościelne i nazywane formą prawną inaczej kanoniczną zawarcia małżeństwa.

W zwyczajnych warunkach powinno odbywać się to przez wyrażenie zgody małżeńskiej przez nupturientów (tak w prawie kościelnym określa się strony zawierające małżeństwo) wobec świadka kwalifikowanego i dwóch świadków zwykłych (por. kan. 1108 § 1 KPK).

Kwalifikowanym świadkiem jest miejscowy ordynariusz (biskup miejsca) lub proboszcz bądź delegowany przez nich kapłan lub diakon. Jego zadaniem jest urzędowe poświadczenie i pobłogosławienie sakramentu małżeństwa zawieranego i udzielanego sobie nawzajem przez nupturientów: „W Kościele łacińskim uważa się zazwyczaj, że sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzaj (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Tomasz Wytrwał OP - ur. 1969, dominikanin, mgr teologii PAT, dr prawa kanonicznego UKSW, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Eks: księża, małżonkowie i zakonnicy

Małżeństwa konkordatowe

Nawrócenie Szawła

Tajemnica spowiedzi

Prawo do słuchania słowa Bożego


komentarzeFacebook