Teatralne duszyczki
Reżyser nie toczy oderwanych od rzeczywistości dysput, nie tworzy też bynajmniej teatralnej ilustracji do Pisma Świętego. Rozmawia z człowiekiem, którego spotyka na ulicy, który mieszka obok, z którym czuje pokrewieństwo egzystencjalne.

Przez jakiś czas był dyrektorem „najszybszego teatru w mieście” — jak nazywano warszawski Teatr Rozmaitości. Zaprosił do niego młodych ludzi, „pokolenie martensów”, fanów filmów Quentina Tarantino, i zaproponował im teatralną rozmowę o świecie, życiu, o tym, czym dla człowieka jest wiara, grzech; rozmowę niezwyczajną, bo prowadzoną w sposób żywy, dynamiczny, przy dźwiękach głośnej muzyki granej czasem na żywo.

Niekończące się opowieści

Tytuły niektórych przedstawień Piotra Cieplaka wskazują, że lubi opowiadać historie: Historya o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, Historia o Miłosiernej, Historia Jakuba. Opowiada historie doskonale znane, które jednak wydarzają się wciąż na nowo, wzbudzając żywe emocje. Józef Czapski lubił przywoływać w swych esejach słowa Paula Cezanne’a, o tym jak istotna dla twórcy jest postawa wyrażająca wieczne zdziwienie i uwagę. Cezanne miał powiedzieć: „trzeba patrzeć na naturę, jakbyśmy ją widzieli po raz pierwszy i jakby nikt inny przed nami jej nie widział”. Podobne podejście do tekstów bliskie jest teatrowi Cieplaka.

Reżyser nie toczy oderwanych od rzeczywistości dysput, nie tworzy też bynajmniej teatralnej ilustracji do Pisma Świętego. Rozmawia z człowiekiem, którego spotyka na ulicy, który mieszka obok, z którym czuje pokrewieństwo egzystencjalne. W Piesku przydrożnym Czesław Miłosz wspomina pewną wierną czytelniczkę Biblii, która (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Justyna Kozłowska - ur. 1979, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, doktorantka Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, publikowała w "Toposie", "Scenie" i "Przeglądzie Powszechnym", mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

KAMIENNE SCHODKI SIENY

Chrześcijański zen

ODWIEDZINY Z KOSMOSU?

Człowiek - tożsamość - wspólnota

TEOLOGIA WYZWOLENIA


komentarzeFacebook