Archwium > Numer 374 (10/2004) > Kiedy się modlisz > Pięć tajemnic światła

Pięć tajemnic światła
W pełni ludzkie serce Boga-Człowieka tak bardzo pragnie jak największej jedności z nami, że używa całej swej Boskiej potęgi, by uczynić niemożliwe możliwym.

Przechodząc od dzieciństwa i życia w Nazarecie do życia publicznego Jezusa, kontemplacja prowadzi nas do tych tajemnic, które nazwać można „tajemnicami światła”. W rzeczywistości całe misterium Chrystusa jest światłem. On jest „światłością świata” (J 8,12). Jednak ten wymiar wyłania się szczególnie w latach życia publicznego, kiedy głosi On Ewangelię Królestwa. Pragnąc wskazać wspólnocie chrześcijańskiej pięć znamiennych momentów — tajemnic „pełnych światłości” — tej fazy życia Chrystusa, uważam, że słusznie można by za nie uznać: 1. Jego chrzest w Jordanie; 2. objawienie siebie na weselu w Kanie; 3. głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia; 4. przemienienie na górze Tabor; 5. ustanowienie Eucharystii będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego. Każda z tych tajemnic jest objawieniem Królestwa, które już nadeszło w samej Osobie Jezusa.
   Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae 21

Chrzest Jezusa w Jordanie

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzy (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


M. Basil Pennington OCSO - ur. 1931, trapista, opat Opactwa Matki Bożej od Ducha Świętego w Conyers, w Georgii, uczestniczył w pracach II Soboru Watykańskiego, znany propagator modlitwy kontemplacyjnej opartej na nauce Ojców Kościoła, niedawno ukazała się po polsku jego najważniejsza książka "Modlitwa prowadząca do środka". (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Tomasz nie wątpi, tylko nie dowierza

Misje są sprawą wiary

Staruszka świeca

W tradycji wschodnich Kościołów

MIŁOSIERDZIE NĘDZNYCH


komentarzeFacebook