Archwium > Numer 368 (04/2004) > Zamyślenia > Prawdziwa i fałszywa reforma Kościoła

Prawdziwa i fałszywa reforma Kościoła
Podczas dyskusji na temat reformy należy unikać dwóch błędów. Pierwszy z nich polega na założeniu, że skoro Kościół jest ustanowiony przez Boga, nigdy nie potrzebuje reformy. Drugim błędem byłoby atakowanie lub podważanie podstaw chrześcijaństwa katolickiego.

Długa historia Kościoła katolickiego obejmuje wiele okresów upadku i odnowy. Przez wieki Kościół starał się poprzez głoszenie słowa i napominanie pomagać poszczególnym chrześcijanom reformować swe życie. W różnych okresach pojawiali się reformatorzy po to, aby życie konsekrowane uczynić bardziej autentyczną szkołą doskonałości. W tym kontekście można przywołać cystersów i trapistów jako zreformowane gałęzie benedyktynów, a także karmelitów bosych, którzy w XVI wieku przeprowadzili w Hiszpanii gruntowną reformę swego zakonu. Także Kościół powszechny podejmował zasadnicze reformy instytucjonalne, na przykład reformę gregoriańską w XI wieku, która narzuciła duchownym większą dyscyplinę i uniezależniła Kościół od świeckiej kontroli.

Wielokrotnie w swej historii Kościół był zagrożony fałszywymi reformami, które gdyby zostały zaakceptowane, prowadziłyby do jego zniekształcenia. Próby takich reform były podejmowane przez enkratytów w II wieku, donatystów w IV wieku, waldensów w XII wieku, franciszkanów spirytuałów w XIII wieku, Jana Wiklifa w XIV wieku oraz Jana Husa w XV wieku.

Ruch koncyliarystyczny w XV wieku przyniósł pewne dobre owoce, lecz doprowadził do złego finału na soborze w Bazylei. Próbując przekształcić Kościół w rodzaj monarchii konstytucyjnej, wszedł w konflikt z katolicką doktryną o prymacie papieskim.

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Avery Dulles - ur. 1918, wychowany jako prezbiterianin, przeszedł na katolicyzm w czasie studiów w Harvardzie w 1940 roku, wstąpił do jezuitów, święcenia kapłańskie przyjął w 1956 roku, doktoryzował się z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim, wykładał na uczelniach w USA i Europie, opublikował 21 książek i około 700 artykułów poświęconych głównie eklezjologii, nauce o objawieniu i problemom ekumenizmu, nie będąc biskupem, w 2001 roku otrzymał kapelusz kardynalski jako pierwszy amerykański teolog wyniesiony do tej godności. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Odrodzenie apologetyki

Ocean Boga

JAK SIĘ MĄDRZE RÓŻNIĆ

Krótka opowieść o chorobie i uzdrowieniu

Wstęp


komentarzeFacebook