Archwium > Numer 366 (02/2004) > Kapłaństwo kobiet > Spór o kapłaństwo kobiet

Spór o kapłaństwo kobiet
Z teologicznego punktu widzenia nie wystarczy stwierdzić prostego faktu, że Chrystus nie powołał kobiet na konkretne urzędy, ale należy pokazać, dlaczego tak czynił, jaka treść zbawcza kryje się za Jego praktyką.

Jan Paweł II w liście apostolskim Ordinatio sacerdotalis z 1994 roku napisał, że mimo niezmiennej tradycji i stanowczo głoszonej nauki Magisterium Kościoła o święceniach zarezerwowanych tylko dla mężczyzn, niektórzy katolicy uważają, iż podlega ona dyskusji. Tymczasem — czytamy w liście — aby „usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwierdzania braci (por. Łk 22,32) oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne” (nr 4).

Stanowcza wypowiedź Jana Pawła II przez wielu katolików została zinterpretowana jako nauczanie najwyższej rangi, raz na zawsze zamykające sprawę. Na przykład kard. Joachim Meisner, arcybiskup Kolonii, stwierdził, że nauka zawarta w Ordinatio sacerdotalis jest nieomylną doktryną ogłoszoną ex cathedra, a więc należy do prawd objawionych — nie ma już wyższej rangi nauczania Kościoła. Pogląd wyrażony przez kardynała szybko spotkał się z krytyką wielu teologów, specjalistów od bardzo skomplikowanych — i przyznajmy, raczej niezrozumiałych dla zwykłych wiernych i duchownych — spraw dotyczących rangi i zobowiązującego charakteru wypowiedzi Magisterium Kościoła. Ostatecznie — jak zobaczymy w dalszej części tego artykułu — nawet Kongregacja Nauki Wiary, po namyśle, nie zgodziła się z wykładnią kard. Meisnera. (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Józef Majewski - ur. 1960, dr teologii, redaktor miesięcznika "Więź", wykładowca teologii dogmatycznej, publikował w "Studiach i Dokumentach Ekumenicznych", "Znaku", "Tygodniku Powszechnym", żonaty, dwoje dzieci, mieszka w Gdańsku. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

PŁYWAŁEM W NEWIE

IDĄCE PO LINIE

Kazimierzowi Kasiczowi wspomnienie

Sprawa Medjugorie 1

Ostatnia podróż Assmusa Brouwera


komentarzeFacebook