Obraz Boga w kobiecie
Jeśli kobieta nie może reprezentować Chrystusa ze względu na swoją naturę, trudno zrozumieć, w jaki sposób Chrystus poprzez swoją męską naturę może reprezentować ją w swej śmierci i zmartwychwstaniu.

Rozważanie problemu święceń kapłańskich kobiet wymaga zagłębienia się w bogactwo chrześcijańskiej myśli teologicznej. Jest to trudna podróż, na drodze piętrzy się wiele przeszkód, toczą się żarliwe debaty i wszyscy wokół gorliwie bronią czystości Ewangelii. To oczywiste. Wincenty z Lerynu, który zdefiniował ortodoksję jako coś, w co wierzą „wszyscy, zawsze i wszędzie”, nie miał, niestety, racji. Ortodoksja jest i była od samego początku walką, na co wielokrotnie wskazują listy apostolskie. Odwoływanie się do niezmiennej nauki Kościoła nie oddaje sprawiedliwości Ojcom Kościoła, którzy angażowali swoje umysły i dusze w głoszenie i obronę prawdy opartej na Piśmie Świętym, rozważaniu, liturgii, szczególnych wątkach filozoficznych, i rozmaitym innym sprzymierzeńcom, których gromadzili po swojej stronie. Studia nad historią doktryny ukazują rozwój nauczania Kościoła. Znajdujemy się obecnie na rozdrożu między tym, co może się stać kolejnym stadium rozwoju, a odrzuconą herezją.

Pytanie natury ontologicznej

Pytanie o święcenia kapłańskie kobiet jest pytaniem natury ontologicznej. Chociaż istnieją argumenty za i przeciw nim również innego rodzaju, nie są one przekonujące w tej debacie. Biblijne nakazy o milczeniu kobiet w kościele nie są przestrzegane wszędzie, nawet w Kościołach, które nie dopuszczają kobiet do ołtarza. Kobiety śpiewają, intonują psalmy, modlą się i mówią językami ludzi i aniołów. Co więcej, zakazy dotycz (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Sarah Hinlicky Wilson - jest proboszczem luterańskiego kościoła św. Pawła i luterańskim duszpasterzem akademickim na Duke University w Durham w Karolinie Północnej, doktorantka teologii w seminarium teologicznym w Princeton, publikowała w "First Things", "Boundless", "Christianity Today". (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Przekorne dziewictwo

Pochodnia

W chwili próby

PAN PAPIEŻ

PRZYKRYWANIE LUTRA


komentarzeFacebook