Archwium > Numer 366 (02/2004) > Kapłaństwo kobiet > Dwa sposoby "bycia ciałem"

Dwa sposoby "bycia ciałem"
Rzymskokatolicki kapłan nie jest figurą ojca; on jest ojcem. Należy powiedzieć coś, co przestało być oczywiste w społeczeństwie w znacznej mierze zdominowanym przez zasadę obojnactwa - ojcowie i matki nie są zamienni.

Przed ponad dziesięcioma laty Michael Novak zauważył na łamach pisma „First Things”, że „niezwykle rzadko można zetknąć się z teologicznymi argumentami przeciwko twierdzeniu, iż powinno się wyświęcać kobiety”. Wprawdzie niektórzy katolicy zaczęli otwarcie bronić stanowiska Kościoła, ale często czynią to z mniejszym zapałem niż w dyskusjach o innych istotnych kwestiach społecznych i kulturowych. Podejrzewam, że dzieje się tak, ponieważ ortodoksyjni chrześcijanie wszelkiej maści często spotykają się w „ekumenizmie okopów” i dlatego nie chcą rozwodzić się nad sprawami, które ich dzielą. Konserwatywni katolicy zgadzający się z tradycją ograniczenia kapłaństwa do mężczyzn nie chcą urazić swoich przyjaciół protestantów, którzy są już przyzwyczajeni do kobiet pastorów albo którzy nawet sami są kobietami pastorami. Nie chcą również rozdrażniać swych współwyznawców katolików, którzy mogą uważać, że powinno się wyświęcać kobiety. Znajomy ksiądz wyjaśnił mi, że nie sprzeciwia się otwarcie wyświęcaniu kobiet, ponieważ zna kilka zakonnic, które bardzo cierpią z tego powodu, że nie mogą zostać kapłanami. Można zatem sądzić, że ci z nas, którzy sprzeciwiają się wyświęcaniu kobiet, postąpią najlepiej i najbardziej wielkodusznie, jeśli nie będą się dzielić swoimi opiniami.

Nie pomożemy jednak w ten sposób cierpiącym zakonnicom i ustąpimy pola tym, którzy chcą interpretować raczej doktrynę Kościoła w świetl (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Jennifer Ferrara - była pastorem Kościoła ewangelicko?luterańskiego w USA, w 1998 roku przeszła na katolicyzm, jej książka "The Catholic Mystique: How Fifteen Women Found Fulfillment in the Church" ukaże się w 2004 roku. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Odmitologizować kapłaństwo

2000

FURTKI ZŁEGO DUCHA

WIĘCEJ KRZYŻA, MNIEJ KRZYŻA

CHRZEŚCIJAŃSKI DŻIHAD?


komentarzeFacebook