Archwium > Numer 356 (04/2003) > Wiara i kultura > Chrześcijaństwo i Europa

Chrześcijaństwo i Europa
Dzieło Cyryla i Metodego stanowi wybitny wkład w tworzenie się wspólnych korzeni Europy, które dzięki swej trwałości i żywotności stanowią jeden z najmocniejszych punktów odniesienia, jakich nie może pominąć żaden poważny wysiłek zmierzający do zaprowadzenia nowej jedności kontynentu w naszych czasach.

Europa jest szczególnym i jedynym w swoim rodzaju tworem: nie jest i nigdy nie była jednolitym imperium, ale nie była i nie jest również zbiorem państw związanych jedynie umowami. Łączy ją coś, co nie zależy tylko od zmiennej sytuacji politycznej, od układu mocarstw, i co, o dziwo, przeżyło wszystkie ich przemiany i katastrofy. Wszyscy się domyślają, że chodzi o chrześcijaństwo.

Zacznijmy od Europy w tym najbardziej ścisłym, raczej politycznym i administracyjnym słowa znaczeniu, mianowicie od Unii Europejskiej. Tworzy ją dzisiaj 15 demokratycznych i narodowych państw, które mają w niektórych dziedzinach wspólne prawo, wspólny parlament i rząd (Komisja Europejska), wspólną gospodarkę i walutę, Trybunał Europejski i mnóstwo innych instytucji. Równocześnie każde z nich zachowuje własne prawodawstwo, parlament i rząd, swój język i swoją kulturę. W odróżnieniu od starożytnych i nowożytnych mocarstw jedność nie oznacza dla Europy, że wszędzie jest tak samo. Chodzi tu o połączenie różnych, samodzielnych i autonomicznych całości, którymi są dzisiaj państwa narodowe.

Hiszpański filozof José Ortega y Gasset wskazywał przed laty, że państwo narodowe i naród są wynalazkiem czysto europejskim, który nigdzie indziej nie występuje. Naród bowiem nie jest — jak się i dzisiaj niektórym, szczególnie w kulturze anglosaskiej, wydaje — cywilizo (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Jan Sokol - ur. 1936, profesor Uniwersytetu Karola w Pradze, wykłada filozofię i religioznawstwo, dziekan Wydziału Studiów Humanistycznych, mieszka w Pradze. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Misja chrześcijańska wśród pogan?

Wołanie Godota

ONI TEŻ SĄ KOŚCIOŁEM

RĘCE BOGA

PODOBNY DO MNIE


komentarzeFacebook