Archwium > Numer 356 (04/2003) > Wiara i kultura > Inkulturacja przez Internet

Inkulturacja przez Internet
Przekładając prawdy ewangeliczne na nowy język, Konstantyn i Metody musieli sobie zadać trud zapoznania się z całym wewnętrznym światem tych, którym zamierzali głosić Słowo Boże, posługując się zrozumiałymi dla nich wyobrażeniami i pojęciami.

Pojawienie się sieci internetowej zrewolucjonizowało proces komunikacji i chociaż podstawowe potrzeby ludzi są wciąż takie same, to radykalnie zmieniły się formy ich zaspokajania. Dzięki Internetowi nastąpiły gwałtowne zmiany w ekonomii, polityce, edukacji. Inaczej planujemy swój dzień, inaczej postrzegamy innych ludzi i obce kultury.

Ostatnie lata niosą ze sobą niewyobrażalny postęp techniczny. Nie jest on, niestety, równoznaczny z rozwojem moralnym człowieka i społeczeństwa. Nowe medium niesie ze sobą szereg zagrożeń, takich jak nadmiar informacji (tzw. bomba megabitowa) i związany z nim relatywizm, niebezpieczeństwo oderwania nauki od wartości czy kwestionowanie transcendentnej natury istoty ludzkiej. Możliwości, które niesie za sobą owa bezprecedensowa rewolucja komunikacyjna, nie prowadzą do rozwoju moralnego. Dla Kościoła jest to niepokojące. Zwłaszcza że przewiduje się, iż za kilka lat Internet wyprze dotychczasowe formy komunikacji: telewizję, radio, faks.

Jako chrześcijanie powinniśmy zaznaczyć swoją obecność w sieci internetowej. Zadanie, które stoi przed Kościołem na początku XXI wieku, nie jest niczym innym, jak realizacją posłannictwa Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15–16). Pouczający jest przykład świętych Braci Sołuńskich, którzy posłani do narodów słowiańskich, musieli przełożyć prawdy wiary chrześcijańskiej na język zupełnie innej kultury. Inkulturacja za pośrednictwem Internetu to zadanie mające analogię w życiu (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Paweł Więcek - ur. 1978, student V roku socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, interesuje się tematyką makrospołeczną, szczególnie rolą Kościoła katolickiego we współczesnym świecie oraz problematyką demokracji w rzeczywistości transformacji postkomunistycznej, mieszka we Wrocławiu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Szopka Pana Boga

Godzina przyjścia Pana

Jasność pomroczna dialogistów

JESTEM WSZYSTKIM NARAZ

okladka


komentarzeFacebook