Archwium > Numer 349 (09/2002) > Ksiądz i kultura > Ku chrystokształtności kultury

Ku chrystokształtności kultury
Przyszłość kultury zależy od jej wierności osobowemu kształtowi Chrystusa: Bóg i człowiek im bardziej zjednoczeni, tym bardziej są tożsami.

Ostatnie dwa lata obrodziły w Polsce wielkimi debatami na temat kultury: Kongresem Kultury Chrześcijańskiej „Sacrum i kultura — chrześcijańskie korzenie przyszłości”, który odbył się w Lublinie, oraz kilkoma kongresami kultury polskiej. Przyczyn owej aktywności należy szukać w powszechnej zgodzie z opinią, którą wyraził ostatnio Ryszard Kapuściński:

(...) wiek XXI będzie wiekiem kultury. O ile w dawnych cywilizacjach wartością była ziemia, a w cywilizacji nowożytnej — maszyna, to wartością taką w nadchodzącej cywilizacji staje się umysł ludzki, jego zdolności poznawcze i kreatywne. Aby umysł ten miał wszystkie warunki rozwoju, musi on dojrzewać i doskonalić się w otoczeniu kulturalnym najwyższej jakości, takim, jakie będzie go nieustannie inspirować i wzbogacać 1

Jeśli tak ma być, to jest nad czym myśleć i co robić. Zwłaszcza w optyce — nierozłącznie przecież związanej z chrześcijaństwem — solidarnej odpowiedzialności za przyszły kształt planetarnej cywilizacji, optyce, która kulturze przypisuje rangę najwyższą w procesie humanizacji naszego świata, zgodnie ze znanym i uznanym określeniem Jana Pawła II: „Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem” 2 Słowo „planetarna” nie pojawiło się w poprzednim zdaniu przypadkowo, podstawowy bowiem kontekst namysłu nad przyszłością kult (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Jerzy Szymik - ur. 1953, kapłan archidiecezji katowickiej, teolog i poeta, prof. nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, jest członkiem watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Autor przeszło 50 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych m.in. "Czułość, siła i drżenie", "Teologia na usługach wiary, bliższa życiu? w 30 lat później", "Chodzi o Boga". Mieszka w Katowicach i Pszowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Jasność z krzyża

Wiersze

Iść z Nim do Emaus

Nadzieja dla współczesnej kultury

OJCZYZNA PIĘKNA


komentarzeFacebook