Archwium > Numer 349 (09/2002) > Lektury > Nowa teologia na nowe tysiąclecie?

Nowa teologia na nowe tysiąclecie?
Chodzi ostatecznie o to, by współczesna teologia mówiła jednocześnie naprawdę o Bogu i naprawdę dzisiejszemu człowiekowi.

Przełom wieków jest czasem swoistym. To okres, w którym dokonuje się najrozmaitszych podsumowań, snuje się plany na przyszłość. Podobnie jak inne nauki i dziedziny życia, tak i teologia dokonuje bilansu. Jedną z prób podsumowania teologii minionego okresu i zarysowania jej perspektyw w przyszłym tysiącleciu jest książka ks. Jerzego Szymika Teologia na początek wieku. Pozycja ta jest zbiorem trzydziestu sześciu artykułów i przemówień Autora, które powstały w przededniu nowego tysiąclecia, w latach 1990–2000. Łączy je troska o kształt chrześcijaństwa w przyszłym tysiącleciu.

Refleksję nad książką należy zacząć od wyjaśnienia dosyć intrygującego tytułu. Otóż określenie Teologia na początek wieku nie jest przypadkowe. W większości artykułów ks. Szymik porusza się równolegle po dwóch płaszczyznach: początku wieku i teologii. Na pierwszej kreśli obraz współczesnej kultury i świata, na drugiej przedstawia wizerunek teologii w latach minionych oraz jej perspektyw na przyszłość. Ta dwutorowość służy ostatecznie odpowiedzi na pytanie, czy jest potrzebna (a jeżeli tak, to jaka) nowa teologia na nowe tysiąclecie.

Świat przełomu tysiącleci niesie z sobą piętno postmodernizmu. Jest to świat wielu dróg i celów oraz — co się z tym wiąże — świat wielu prawd. Rzeczywistość końca drugiego tysiąclecia jest naznaczona także niesamowitym tempem rozwoju myśli, techniki i cywilizacji. Niemalże cod (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

O powodach irytacji

GRANICE MIŁOSIERDZIA

O wyjednanie przebaczenia grzechów

Bóg lubi prowincję

Jezus na co dzień


komentarzeFacebook