Pomagać Panu Bogu
Nauczyliśmy się pięknie mówić, budować teorie, natomiast w życiu Ewangelią jesteśmy niewystarczająco autentyczni. W tej sytuacji pierwszą sprawą jest nawrócenie się na autentyczne przeżywanie wiary.

Hasło tego kongresu brzmi: „Chrystus nadzieją przyszłości”. Jaką nadzieję, jaką przyszłość dla Akcji Katolickiej Ksiądz Biskup widzi, patrząc na ludzi zgromadzonych w tej sali?

Na Kongres przyjechali ludzie niezbyt młodzi, pewnie więc myśli pani, że niedługo nastąpi zmiana pokoleniowa i wtedy Akcja Katolicka umrze? Musimy jednak patrzeć z nadzieją w przyszłość, chociaż jest paradoksem, że asystent jest w miarę młodym człowiekiem, do zarządu krajowego weszli ludzie stosunkowo młodzi (średnia wieku nie przekracza pięćdziesiątki), natomiast Akcją Katolicką zainteresowani są ludzie dojrzali czy nawet zaawansowani wiekowo. Wierzę jednak, że w ludzkich sercach i umysłach Bóg wzbudzi powołanie do współpracy świeckich z duchownymi w budowaniu Kościoła i społeczeństwa godnego człowieka. To wezwanie zaowocuje stylem i świadectwem życia. Patrzę więc z nadzieją, ponieważ wiem, że Panu Bogu zależy na Kościele. Po to mamy głowy i serca, ażeby Panu Bogu w tym nie przeszkadzać, a wręcz przeciwnie, ażeby Mu pomóc.

Kiedy mówimy o nadziei, to niewątpliwie musimy przełożyć idee Akcji Katolickiej na język zrozumiały dla młodzieży i dzieci. W trakcie kongresu rozmawialiśmy na temat współpracy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Akcją Katolicką. Jestem jednak coraz bardziej realistą i praktykiem, nie lubię poruszać się w sferze pięknych określeń i wzniosłych idei — to są dzisiaj dwie odrębne organizacje. Trudno zatem powiedzieć młodym, że (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Piotr Jarecki - ur. 1955, doktor nauk społecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, od 1994 roku biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, przez dwie kadencje był członkiem Papieskiej Rady Iustita et pax, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Społecznej Episkopatu, był wiceprzewodniczącym COMECE w Brukseli oraz Asystentem Krajowym Akcji Katolickiej. W październiku 2012 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji po tym, gdy w Warszawie spowodował kolizję drogową, prowadząc samochód w stanie nietrzeźwości. W wydanym dwa dni później publicznym oświadczeniu przeprosił za ten czyn. Sąd skazał go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Po zdarzeniu drogowym przestał pełnić obowiązki biskupa, a po wyroku Stolica Apostolska zawiesiła go w funkcjach biskupich. Napisał wtedy książkę "Podróż do siebie. Opowieść zranionego miłością". W marcu 2015 roku czasowo na nowo podjął obowiązki biskupa pomocniczego, a w listopadzie 2015 roku został trwale przywrócony do pracy w archidiecezji i ponownie objął urząd wikariusza generalnego. (wszystkie teksty tego autora)

Anna Gruszecka - absolwentka historii UAM, dziennikarka Radia Merkury, wielbicielka Katalonii, mieszka w Poznaniu. (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

Inwestować w człowieka

WIELKA SOBOTA/ TWARZĄ DO BOGA

Niewidoczna Akcja

Jak szczepionka

Kwestia uczciwości


komentarzeFacebook