Archwium > Numer 333 (05/2001) > Kiedy się modlisz > Do Najświętszej Dziewicy Maryi

Do Najświętszej Dziewicy Maryi

O najświętsza i najsłodsza Dziewico Maryjo,
Matko Boga, pełna wszelkiej miłości,
Córko najwyższego Króla, Pani aniołów,
Matko wszystkich wierzących,
w objęciach Twojej miłości powierzam Ci
dziś i po wszystkie dni mojego życia
moje ciało i moją duszę,
i wszystkie moje czyny:
myśli, zamiary, pragnienia,
słowa, działania,
całe życie i swoją śmierć,
aby z Twoją pomocą zmierzały ku dobru,
zgodnie z wolą umiłowanego Syna Twojego,
Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
abyś mi była, Pani moja najświętsza,
wspomożycielką i pocieszycielką
przeciw zasadzkom i pułapkom dawnego wroga
i wszystkich moich nieprzyjaciół.
Racz mi wyjednać łaskę u umiłowanego Syna Twojego,
Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
z której pomocą mógłbym mężnie przeciwstawiać się
pokusom świata, ciała i szatana
i miał zawsze mocne postanowienie,
aby już więcej nie grzeszyć,
lecz wytrwać w służbie Tobie
i Twojemu umiłowanemu Synowi.
Błagam Cię także, Pani moja najświętsza,
abyś wyprosiła mi prawdziwe posłuszeństwo
i prawdziwą pokorę serca,
abym szczerze uznał siebie
za nieszczęsnego i słabego grzesznika,
niezdolnego nie tylko do spełnienia jakiegokolwiek dobrego czynu,
lecz także do stawiania oporu nieustannym napaściom
bez łaski i pomocy mojego Stworzyciela
i Twoich świętych modlitw.

Wyjednaj mi także, o Pani moja najsłodsza,
(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

O wyjednanie przebaczenia grzechów

NIEMIŁOŚĆ

ODWAGI!

Pasja według św. Łukasza

CZUWAJCIE!


komentarzeFacebook