Odnawiany ogród
Jezus złożył na naszych barkach odpowiedzialność za zbawienie braci. Nie możemy bezczynnie przyglądać się temu, co w naszych bliźnich jest suche, bezpłodne i jałowe. Nie mogą być nam obojętne wielkie obszary wyschniętej ziemi i nieobsiane pola. Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Wielu jest wierzących, niewielu oddających się pracy.

Czas Stworzyciela

Pierwsze rozdziały Biblii wprowadzają nas do ogrodu, po którym przechadza się Bóg (Rdz 3,7). Ogród w opisie z Księgi Rodzaju jest darem miłości dla człowieka — jego światem, w którym wyraża swemu Stwórcy oddanie, posłuszeństwo i miłość, troszcząc się o otrzymane piękno. To, co zewnętrzne — otoczenie pierwszych ludzi — jest szansą na ujawnienie i rozwinięcie ich wnętrza — służby dla Najwyższego, Ojca wszystkich rzeczy. Adam i Ewa wypełniający Wolę Ojca, kochający Go w tym, co stworzył, poznający i pielęgnujący darowany im świat — oto Eden, Rajski Ogród. Pan jest tu u siebie, najbardziej wewnątrz — jak serce Raju, który stworzył. Miłość Boga, przyjęta i odwzajemniona, nadaje temu miejscu światło i harmonię. Tu prawdziwie trwa Jego Królestwo: ludzkie serce jest Mu niepodzielnie poddane w miłości, a pierwsi ludzie tworzą między sobą jedno ciało.

Upadek człowieka stanowi początek ponurej historii ogrodu ludzkiego świata, który pustoszeje, porasta chwastami, wydaje cierpkie owoce. Stopniowo zamienia się w pustynię. Starzeje się i podupada.

Zaiste, zlituje się Pan nad Syjonem, zlituje się nad wszelką jego ruiną. Na Eden zamieni jego pustynię, a jego stepy na ogród Pana. Zapanują w nim radość i wesele, pienia dziękczynne przy dźwięku muzyki. Ludy, słuchajcie Mnie z uwagą, narody, nastawcie ku Mnie uszu! Bo ode Mnie wyjdzie pouczenie, i Prawo moje wydam jako światłość dla ludów (Iz 51,3).

Niejednokrotnie w Piśmie Świętym przewija się obietnica odnowienia zrujnowanego ogrodu (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Wojciech Jędrzejewski OP - ur. 1968, dominikanin, kaznodzieja Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego, koordynator warsztatów kaznodziejskich, mieszka w Łodzi. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

OBLUBIENIEC I WOJOWNIK

MĄDROŚĆ DZIAŁANIA

Nieczystość

Dobrze uczynieni

Nawrócenie


komentarzeFacebook