Archwium > Numer 319 (03/2000) > Jeśli wiara nie koi bólu > Mój syn narodził się dla nieba

Mój syn narodził się dla nieba
Poniższe refleksje na temat chrześcijańskiego odczytania sensu cierpienia pochodzą z rozmowy, jaką Michel Philippe Laroche, archiprezbiter Kościoła prawosławnego w Paryżu, odbył w kilka miesięcy po tym, jak zmarł na raka jego kilkunastoletni syn, Germain.

Nie tylko niewierzący, ale także wierzący i to tacy, którzy osiągnęli wysoki poziom swej wiary, stawiają sobie pytanie: „Jeśli wiara nie koi bólu, to jaki z niej pożytek w chwilach cierpienia?”.

Sam Chrystus daje nam odpowiedź w Ewangelii według św. Jana. Nie chodzi tam tylko o przypowieść czy jakąś szczególną naukę Pana. To po prostu historia przyjaciela Jezusa, zwanego Łazarzem, który śmiertelnie zachorował. „Siostry zatem posłały mu wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz»” (J 11,3). Liczne komentarze tego tekstu kładą nacisk na przyjaźń Jezusa, jaka łączyła go z Łazarzem i jego dwiema siostrami, Martą i Marią. Możemy z łatwością wyobrazić sobie ich nadzieję, pewność, że Jezus przybędzie, wysłuchawszy ich próśb, On, ich przyjaciel, Ten, którego kochali bardziej niż siebie samych, Ten, który uleczył mnóstwo nieznajomych, ludzi, którzy przyszli do Niego, aby być uleczeni, ale którzy nie kochali Go prawdziwie.

Ewangelia naucza nas, że Jezus opóźnił celowo swe przybycie do łoża umierającego przyjaciela o dwa dni. Po upływie tego czasu zwrócił się otwarcie do apostołów: „Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego” (J 11,14–15). Możemy sobie łatwo wyobrazić, czym były te dni oczekiwania dla Łazarza i jego sióstr. Wiarą Łazarza nie wstrząsnęła żadna wątpliwość. Jednak gdy poczuł, że życie go opuszcza, powtórzył (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Michel Philippe Laroche - archiprezbiter Kościoła prawosławnego w Paryżu, autor m.in. opublikowanej przez wydawnictwo ?W drodze? książki ?Mały Kościół. Mistyczna przygoda małżeństwa? (?Une seule chair. L?aventure Mystique du Couple?). (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

"DOBRO, TERAZ I OSOBIŚCIE..."

SERCE W ZGLISZCZACH

KOCHAJ, BO JESTEŚ KOCHANY

Pytanie o moralność samobójstwa heroicznego

Zaczyn, kąkol, ziarnko gorczycy


komentarzeFacebook