Naród - gatunek zagrożony
Zapewnienia o trosce o rodzinę i sporadyczne gesty nie zastąpią długofalowego działania nastawionego na rozwój i dobro rodziny. Chodzi tu zarówno o sprawiedliwą politykę podatkową i socjalną nakierowaną na rodziny, program rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz wiele innych działań. Bez radykalnych zmian i przełamania impasu na tym polu sytuacja demograficzna będzie się nadal pogarszać.

 

Coraz mniej, coraz starszych

Na początku stycznia środki masowego przekazu obiegła wiadomość, że w roku 1999 więcej Polaków umarło, niż się urodziło. Po raz pierwszy w dziejach naszego narodu wystąpił ujemny przyrost naturalny niezwiązany z jakimś kataklizmem czy wojną, ale z długofalowym trendem niechęci do posiadania więcej niż dwójki dzieci w rodzinach. Dla wielu wiadomość ta była zaskoczeniem. Jak to? Przecież jeszcze do nie dawna obowiązywał slogan o nadmiernym przyroście naturalnym w Polsce, wystarczy choćby przypomnieć moment urodzenia się 6–miliardowego mieszkańca Ziemi w lipcu 1999 roku. Komentując to zdarzenie, media powszechnie wskazywały na groźbę rzekomego przeludnienia, w kontekście ukazując Polskę jako kraj, gdzie przyrost ten jest nadmierny. Jednak dla osób śledzących rozwój (a może lepiej powiedzieć — regres) demograficzny w Polsce, pojawienie się ujemnego przyrostu naturalnego nie było zaskoczeniem, lecz potwierdzeniem wcześniejszych prognoz. Oto bowiem od 10 lat rokrocznie przyrost naturalny malał i w kolejnych latach osiągał najniższą wartość po wojnie. Od lat spada także tzw. współczynnik reprodukcji, który pokazuje, ile dzieci przypada na jedną kobietę w wieku rozrodczym. Jego wartość na poziomie 2,1 jest warunkiem tzw. zastępowalności pokoleń, poniżej tej wartości mamy do czynienia z wymieraniem społeczeństwa. Jest to proces długofalowy, ale bardzo trudny do odwrócenia. Od paru lat Polska znajduje się poniżej tego progu — w roku 1998 wskaźnik reprodukcji wynosił tylko 1,6 (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Paweł Wosicki - ur. 1958, dr nauk fizycznych, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, redaktor naczelny i wydawca ?Głosu dla Życia?, współtwórca Klubu Książki Katolickiej, żonaty, ojciec szóstki dzieci, mieszka w Poznaniu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

W drodze do światła

TU NAZYWASZ SIĘ GURTHA

Nawrócenie przez śmiech

Gdy zacnych ludzi stać na złe rzeczy

LEKCJA WIARY


komentarzeFacebook