Archwium > Numer 320 (04/2000) > Granice miłosierdzia? > Odpust - symonia czy łaska?

Odpust - symonia czy łaska?
Ojciec Święty Jan Paweł II po raz kolejny sprowokował myśl chrześcijańską, rozbudzając dyskusję wokół tematu odpustów. Uczynił to w - wydawałoby się - bardzo niekorzystnym kontekście - wszak w tym samym niemal czasie, w którym pojawiła się bulla przypominająca o tej praktyce, trwała dyskusja katolików z luteranami na temat dokumentu o usprawiedliwieniu. Nie trzeba przypominać, że jednym z kamieni niezgody, który wywołał rozłam Kościoła w XVI w., była praktyka odpustów.

Znak dla wierzących

Jan Paweł II jest osobą, której niezwykle bliskie jest myślenie biblijne i historyczne. Wydaje się zaś, że temat odpustów nie zyskuje potwierdzenia w Biblii, a historia dość radykalnie zdaje się zniechęcać do wskrzeszania go współcześnie.

Mimo to kwestia odpustów znalazła się na uprzywilejowanym miejscu w papieskiej bulli ogłaszającej Wielki Jubileusz Roku 2000. Ojciec Święty stwierdza tam m.in.:

Innym szczególnym znakiem, dobrze znanym wierzącym, jest odpust — jeden z konstytutywnych elementów Jubileuszu. Objawia się w nim pełnia miłosierdzia Ojca, który wszystkim wychodzi naprzeciw ze swą miłością, wyrażającą się zwłaszcza w odpuszczeniu win. W zwykłych okolicznościach Bóg Ojciec udziela swego przebaczenia przez sakrament pokuty i pojednania. (...) Kościół otrzymał od Chrystusa władzę odpuszczania grzechów w Jego imię (por. Mt 16,19; J 20,23), jest zatem w świecie żywą obecnością miłości Boga (...). Właśnie przez posługę swojego Kościoła Bóg okazuje miłosierdzie światu, udzielając mu owego cennego daru, który od bardzo dawna nosi miano „odpustu”.
   (...) od czasów starożytnych Kościół żywił zawsze głębokie przekonanie, że konsekwencją przebaczenia, udzielonego bezinteresownie przez Boga, winna być rzeczywista przemiana życia, stopniowe usuwanie zła wewnętrznego, odnowa własnej egzystencji. Akt sakramentalny musi się łączyć z aktem egzystencjalnym (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Paweł Bortkiewicz TChr - ur. 1958, chrystusowiec, prof. teologii moralnej, etyk, autor książek i artykułów z zakresu bioetyki i myśli Jana Pawła II, dziekan Wydziału Teologicznego UAM, mieszka w Poznaniu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Kradzież myśli

Wyzwanie dla miłosierdzia chrześcijańskiego

Dramat aborcji a sakrament pokuty

On jest Skałą

Nauczyciel czy uczeń?


komentarzeFacebook