Archwium > Numer 327 (11/2000) > Filozofia > Celsusie, nie rozpaczaj

Celsusie, nie rozpaczaj
Tylko ci, którzy szukają, znajdują. Tylko ci, którzy wierzą w możliwość poszukiwania prawdy, mogą spotkać Prawdę, która wzywa ich do jedności z nią samą. Jeżeli spojrzymy w ten sposób, podstawowym zagrożeniem dla Nowej Ewangelizacji nie okażą się wcale niechrześcijańskie czy świeckie filozofie, ale rozpacz w filozofii.

 

W niezwykłym fragmencie Fides et ratio (38) Papież przeciwstawia się zarzutowi Celsusa przeciwko wierze chrześcijan, jakoby ci mieli być „niepiśmiennymi i nieokrzesanymi”. Zadziwiające, Papież z końca drugiego tysiąclecia podejmuje dyskusję z pogańskim filozofem z początku pierwszego. Przywołując Celsusa i odpowiedź Orygenesa na jego zarzut, Jan Paweł II kieruje naszą uwagę na spotkanie, które dokonało się między chrześcijańską teologią a pogańską filozofią.

Jedna ze spornych kwestii pomiędzy Celsusem a Orygenesem dotyczy istoty życia filozoficznego. Jakie życie tak naprawdę prowadzi do mądrości i ludzkiego spełnienia: sposób życia obrany przez pogańskich filozofów czy też przez chrześcijan? Wydaje mi się, że Papież, wskazując nam na tę debatę, zaprasza nas do spojrzenia na dyskusję dotyczącą wiary i filozofii w szerszym kontekście poszukiwania takiego sposobu życia, który prowadzi do szczęścia i spełnienia. Papież czyni tak z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie na tej płaszczyźnie ludzie przeżywają swoją egzystencję; szukają spełnienia i pragną szczęścia. Po drugie Papież jest przekonany, że gdy tylko ludzie uświadomią sobie swoje dążenie do szczęścia, staną się otwarci na przyjęcie Bożej łaski i słuchanie Dobrej Nowiny. Innymi słowy, wspierając filozoficzne życie, wspiera się tym samym Nową Ewangelizację.

Jednakże, według papieskiego osądu, istnieje poważne zagrożenie dla Nowej Ewangelizacji: jest nim rozpacz, wątpienie w możliwość (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Michael Sherwin - dominikanin, pochodzi z zachodnej prowincji Holy Name of Jezus, z klasztoru w San Francisco, studiował pod kierunkiem S. Pinckaersa, przygotowuje doktorat z teologii moralnej na Uniwersytecie Notre Dame (USA). (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

KRWIOOBIEG MIŁOŚCI

TU CHODZI O ŻYCIE

Drodzy Czytelnicy,

ANTY-MIŁOŚĆ

Czy zostaną po nich tylko garnki


komentarzeFacebook