Archwium > Numer 306 (02/1999) > Wolność filozofii > Integralne wyzwolenie jako zbawienie

Integralne wyzwolenie jako zbawienie
Zagadnienie ludzkich wyzwoleń stało się jednym z najżywiej dyskutowanych problemów teologicznych, szczególnie obecnym w teologii wyzwolenia. Sobór Watykański II, rozwijając egzystencjalny wymiar zbawczych wydarzeń, w nowy sposób rozwinął koncepcję wyzwolenia, nie oddzielając go od zbawienia w Jezusie Chrystusie. "Jeśli zbawienie zawiera w sobie wyzwolenie człowieka, to będziemy zawsze przeżywać plan Boży, przeżywając historię świata, nie w jakikolwiek sposób, ale w pełnej prawdzie".

Pragnieniem człowieka jest wyzwolenie się z niewoli wszelkiego rodzaju zła i bezsensu, ze zniewolenia, którego podstawowym źródłem i jednocześnie przejawem jest grzech. Odpowiedź na to pragnienie przynosi chrześcijaństwo, w którego orędziu człowiek może usłyszeć, że Bóg dokonał tego wyzwolenia w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Rodzi się jednak pytanie, jak wyjaśnić wzajemną relację między tymi dwoma terminami? Czym różnią się między sobą, a co mają wspólnego? Jak w ogóle rozumieć termin integralne wyzwolenie? W jakiej jest ono relacji do zbawienia i w czym się wyraża?

Tak postawiony problem ludzkich wyzwoleń ujmowanych w kontekście zbawienia, ofiarowanego przez wcielające się w świat ludzkich doświadczeń Słowo Boga — Syna Bożego, wymaga poważnego potraktowania. W tym artykule zaprezentowany zostanie tylko jeden z możliwych sposobów ujęcia tematu. Przewodnikiem w tych teologicznych poszukiwaniach będzie jeden z najwybitniejszych teologów XX wieku, dominikanin, Yves Marie Congar (mianowany przez Jana Pawła II kardynałem na krótko przed śmiercią w 1995 roku), który w swoich publikacjach, przybliżających współczesnemu człowiekowi osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, zgłębia tajemnicę zbawienia 1. Właśnie u niego można spotkać odpowiedź na pytanie, czy uprawnione w teologii mówienie o ludzkich wyzwoleniach i w jaki sposób należy opisywać wzajemne odniesienie rzeczywistości wyzwolenia i zbawienia. 2

Obydwa terminy (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

KTO OBRONI JEZUSA?

BÓG NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Pułapka

Żona jako zawód

Plecami do Pana Boga


komentarzeFacebook