RZYMSKIE REKOLEKCJE
Czekając na kardynała, który ogłosi imię nowego papieża, uświadamiam sobie, jak bardzo potrzebujemy ojca, punktu odniesienia, zwornika jedności.

FOT. GIULIANO KOREN / CORBIS


 Nigdy wcześniej nie prowadziłem dziennika. Przewidując, że na moich oczach będą się działy rzeczy ważne dla Kościoła i świata, niewiele się zastanawiając, wyciągnąłem notatnik oraz długopis i zacząłem pisać. Notowałem to, co mogli zobaczyć wszyscy. Spisywałem też własne refleksje i przemyślenia. Więcej ich było, niż przypuszczałem.

25 lutego 2013 roku

Stało się to, co od paru dni prorokowano. Benedykt XVI motu proprio, czyli z własnej inicjatywy, zmodyfikował zasady dotyczące konklawe, dając kardynałom możliwość wcześniejszego zebrania się, by wskazać kolejnego biskupa Rzymu. To już druga interwencja Benedykta XVI w tej kwestii. Pierwsza, z 2007 roku, przywróciła dawną zasadę, zgodnie z którą, by wybrać papieża, nie wystarczy większość parlamentarna, lecz potrzeba jednomyślności co najmniej 2/3 kardynałów.

Zadanie, które stoi przed elektorami, daje do myślenia. Łacińskie słowo jednomyślność (unanimitas) kryje przecież w sobie poszukiwanie jednej duszy, jednego ducha(una anima). Biorąc pod uwagę ich różnorodność, pochodzenie, doświadczenie, gigantyczne i często sprzeczne oczekiwania, potrzeby Kościoła oraz wiele innych czynników – przed kardynałami naprawdę niełatwy czas.

Zastanawiam się, czy sam przypadkiem nie odwykłem od konieczności poszukiwania jednomyślności, czy jestem jeszcze w stanie wzbić się nad arytmetykę lub partykularne interesy. Mając doświadczenie demokracji – takie właśnie, jakie mam: w społeczeństwie, w Kościele, w zakonie – czy jestem gotów tracić, rezygnować ze swojego…

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Dominik Jurczak OP - ur. 1980, dominikanin, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie, członek Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego oraz Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, promotor liturgii w Polskiej Prowincji Dominikanów, wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym Anselmianum oraz na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

PANCERNY KARDYNAŁ, SKROMNY PAPIEŻ

LEKCJA MIŁOSIERDZIA

BEZ KOŃCA

PRAWO DO KOMUNII?

WSZYSTKIM I WSZĘDZIE


komentarzeFacebook