Archwium > Numer 477 (05/2013) > Antykoncepcja > DLACZEGO TO JEST GRZECH?

DLACZEGO TO JEST GRZECH?
Antykoncepcja jest rozerwaniem jedności znaczenia aktu seksualnego. Rozerwanie to polega na odrzuceniu znaczenia płodności z aktu małżeńskiego.

FOT. IMAGESHOP / CORBIS


Stosowanie środków antykoncepcyjnych czy – mówiąc szerzej – rozmaitych metod regulacji, a raczej ograniczania poczęć jest tym tematem w nauczaniu Kościoła, który budzi najwięcej kontrowersji.

Kościół jako ten, któremu została powierzona prawda objawiona, postrzega siebie jako uprawnionego nauczyciela porządku moralnego. To sprawia, że przedmiotem nauczania Kościoła są kwestie odnoszące się zarówno do duchowo-religijnego wymiaru ludzkich doświadczeń, jak i do takich aspektów życia, w których człowiek występuje jako aktywny podmiot działania moralnego. W związku z rozwojem nauk medycznych i coraz większymi możliwościami ingerowania w procesy życiowe – od prokreacji po umieranie – zwłaszcza te ostatnie są współcześnie przedmiotem ogromnego zainteresowania Kościoła. Mogą być one rozpatrywane niemal wyłącznie w perspektywie tzw. naturalnego prawa moralnego, które pozwala odnieść się do moralno-etycznego znaczenia i jakości ludzkiego działania w oparciu o przyrodzoną refleksję moralną.

Nieco historii

Problem antykoncepcji pojawił się w doktrynie Kościoła w ubiegłym wieku. Już w 1930 roku, w encyklice Casti connubii papież Pius XI stwierdził:

Akt małżeński z natury swej zmierza ku płodzeniu potomstwa. Działa zatem przeciw naturze i dopuszcza się niecnego, w istocie swej nieuczciwego, czynu ten, kto spełniając uczynek, świadomie pozbawia go jego skuteczności. (…) Ktokolwiek użyje małżeństwa w ten sposób, by umyślnie udaremnić naturalną siłę rozrodczą, łamie prawo Boże oraz prawo przyrodzone i obciąża sumienie swoje g (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


ks. Adam Sikora - ur. 1957, kapłan archidiecezji poznańskiej, moralista, wykładowca teologii moralnej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

NIE SPRZEDAĆ SIEBIE

ULGA CZY ROZCZAROWANIE

ZOBOWIĄZANI DO MILCZENIA

okladka

Seksualność obleczona w słabość


komentarzeFacebook