Archwium > Numer 477 (05/2013) > Kiedy się modlisz > POSŁUCHAJ, TO DO CIEBIE

POSŁUCHAJ, TO DO CIEBIE
Dyscyplina życia chrześcijańskiego polega głównie na umiejętności zatrzymania się i słuchania. Oczywiście, jeśli jesteś zajęty, bo właśnie podwozisz dzieci do szkoły, pędzisz do pracy, może być to trudne.

FOT. BARBARA NOWAK


W czasie przygotowań do chrztu dorosłych kapłan wręcza katechumenom ewangelię, mówiąc: „Przyjmij Ewangelię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, abyś Go lepiej poznał i wierniej naśladował”. Bycie chrześcijaninem oznacza więc, że powierza się nam Słowo Boże, za które mamy oddać swoje życie. Dlaczego mielibyśmy umierać z powodu jakiejś księgi? Biblia to nie słowa o Bogu, przewodnik po chrześcijaństwie. W rzeczy samej, im bardziej zbliżamy się do Boga i dzielimy Jego życie, tym bardziej odkrywamy Jego niepoznawalność. Kiedy zbliżamy się do kogoś, żeby go pocałować, tracimy go z oczu i tak też jest z Bogiem. Jesteśmy, jak powiedział św. Tomasz z Akwinu, przyłączeni do Boga jako do nieznanego. Przyjęcie Biblii nie polega na stwierdzeniu prawdziwości jej treści. To bardzo nowożytna i zwodnicza koncepcja. Stanowiła reakcję na pretensje nowożytnej nauki do podawania ścisłej prawdy.

Przyjęcie Słowa Bożego oznacza raczej otwarcie się na Tego, który sam jest Słowem Bożym i który się do nas zwraca. Yves Congar powiedział, że poświęcił swoje życie prawdzie. Kochał ją tak, „jak kocha się osobę”. Tak właśnie kochamy dane nam na chrzcie Pismo – jako Słowo skierowane do nas przez Kogoś, kto za nas umarł. Dlatego właśnie chrześcijanin powinien być gotowy umrzeć za Biblię.

Często możemy nie rozumieć Pisma Świętego. Spora część Starego Testamentu jest pełna przemocy i chęci odwetu. Lud Boży potrzebował czasu, żeby przygotować się na przyjęcie Księcia pokoju. Minęły stulecia, podczas których mężczyźni i kobiety zmagali się, aby zrozumieć, jak Bóg działa w ich życiu, zanim byli gotowi na Jego osobistą obecność (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Timothy Radcliffe OP - ur. 1945, dominikanin, wieloletni wykładowca Nowego Testamentu na Uniwersytecie Londyńskim. W latach 1992-2001 generał Zakonu Kaznodziejskiego. W Polsce ukazały się jego książki: "Nazwałem was przyjaciółmi" (2002), "Globalna nadzieja" (2005), "Siedem ostatnich słów" (2006) oraz "Po co chodzić do kościoła?" (2009). Mieszka w Oksfordzie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody"

Siedem słów Jezusa

Źródła nadziei

W PUBIE O KAZANIACH

Radości i smutki współczesnego kapłaństwa


komentarzeFacebook