OCZY BOGA
Prorok widzi to, co jest dostępne każdemu człowiekowi. Ale podczas gdy dla każdego kwitnący migdałowiec zapowiadał zbliżającą się wiosnę, Jeremiasz widział w nim znak, że Pan czuwa nad Swoim słowem.

DOMINIK JARCZEWSKI OP: Kim jest prorok?

KS. PROF. WOJCIECH PIKOR: To trudne pytanie, gdyż nie ma jednego modelu proroka. Każdy jest inny i musi być postrzegany oddzielnie. Jeśli chodzi o Biblię, nie można proroka zamykać w kategoriach osoby, która przepowiada przyszłość.

A tak z reguły myślimy o prorokach…

I jest to o tyle uzasadnione, że w języku greckim termin prophetes jest wieloznaczny. Wszystko zależy od tego jak interpretować przedrostek „pro”. Jeśli potraktujemy go jako odniesienie do przyszłości („pro” jako „wpierw”), to prorok rzeczywiście będzie kimś, kto o tej przyszłości mówi. Ale można też przetłumaczyć, że jest to osoba, która mówi „w miejsce” kogoś lub „wobec” kogoś – i tu jesteśmy bliżej biblijnego rozumienia proroctwa. Prorok to jest ktoś, kto przekazuje słowo Boże. A dokładniej: to człowiek, który przyjmuje słowo Boże, sam jest jego słuchaczem i przez jego pryzmat patrzy na rzeczywistość. Bardzo często interesuje go nie tyle przyszłość, co przeszłość, z której wyciąga wnioski odnoszące się do tego, co dziś należy czynić.

W tym sensie właściwie każdy chrześcijanin powinien być prorokiem.

Na mocy chrztu każdy chrześcijanin ma udział w prorockim urzędzie Jezusa. Każdy zatem jest powołany do bycia prorokiem. Szczególnie, jeśli uwzględnimy, że zanim prorok zacznie mówić, musi to słowo przyjąć. W Piśmie Świętym mamy relacje o powołaniu prorockim, podczas którego prorok karmi się słowem. Bóg wkłada Jeremiasz (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


ks. Wojciech Pikor - ur. 1969, kapłan diecezji pelplińskiej, teolog biblista, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego. Opublikował m.in. "Jak powstało Pismo Święte? Historia tekstu Biblii"; "Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz lektury"; "Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza"; "Rola ziemi Izraela w przymierzu Boga z Izraelem. Studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela". Wykłada na KUL i w WSD w Pelplinie. Mieszka w Lublinie. (wszystkie teksty tego autora)

Dominik Jarczewski OP - ur. 1986, dominikanin, doktor filozofii uniwersytetu Paris 1 Panthéon-Sorbonne, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, mieszka w Krakowie. (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

MIZANTROP OCALONY?

TO, CO NAS WIĄŻE

IDIOTA

NIEZAGOJENI

JESTEŚCIE NIEWINNE


komentarzeFacebook