ŻYCIE W PRAWDZIE
Prz 8,22-31 | Ps 8 | Rz 5,1-5 | J 16,12-15

Fikcja bywa dla nas bardziej atrakcyjna niż rzeczywistość, w której żyjemy. Tworzenie nierzeczywistego świata, do którego nie należymy, powoduje, że nie jesteśmy w stanie poznać prawdy o sobie. Dopiero w żywej wspólnocie możemy zobaczyć, kim jesteśmy przed Bogiem. Wszystko, co nie jest prawdziwe, co opiera się na fikcji, powoduje, że stajemy się niewolnikami.

Tajemnica relacji Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego mówi nam, kim jesteśmy i jakie jest nasze powołanie. Niebezpieczeństwem dla każdego człowieka jest pozbawienie się korzeni i szukanie ciągle nowego, lepszego miejsca w życiu. Trójca Święta angażuje się w nasz ziemski świat, żeby w Synu Bożym objawić, że ludzka słabość nie jest dla Boga przeszkodą. Chrystus uczy, jak kochać życie w całej jego okazałości, z radościami i bolączkami. Bóg swoim przyjściem na ziemię pokazuje, że między prawem Bożym a ludzkim szczęściem nie ma rozdźwięku. Boże wskazania mają nam pomóc trwać w prawdzie o sobie i żyć pełnią życia.


Srećko Koralija OP - ur. 1986, dominikanin, teolog, biblista i orientalista, regens Chorwackiej Prowincji Dominikanów. Mieszka w Zagrzebiu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

PRAWDZIWY CHLEB

Polonez kardynała Schönborna

Nie wymyślisz łaski

Szacunek dla wartości religijnych

NIE UNIKAM BYCIA ŚLEDZONYM


komentarzeFacebook