PRAWDZIWY CHLEB
Iz 11,1-10 | Ps 72 | Rz 15,4-9 | Mt 3,1-12

Codzienność przeżywana z wiarą może nas zdumiewać. Zauważmy, że nasze życie składa się – jeśli można tak powiedzieć – z eucharystycznych działań: wdzięczności, miłości, przyjaźni, zaangażowania w rodzinie, we wspólnocie. Te wszystkie aspekty życia są głęboko obecne w Eucharystii. Żeby zachować zdrowie fizyczne, musimy się odżywiać. Podobnie – żeby wzrastać w wierze, potrzebujemy chleba eucharystycznego. Tylko w ten sposób możemy harmonijnie scalać nasze życie.

Jedząc chleb, mamy siłę do podejmowania różnych wyzwań codzienności, podobnie – karmiąc się Eucharystią, mamy siłę, aby zwracać się do Boga i być wiernymi synami w Chrystusie. Naszym nauczycielem w przyjęciu Słowa i prawdziwego Chleba może być Jan Chrzciciel. On pokazał, że nawrócenie to sprawa życia i śmierci. Sam poznał smak prawdziwego Chleba i nie dał się nabrać na sztuczne i tanie pokarmy.Dusza głodna Boga może nasycić się tylko prawdziwym Chlebem z nieba.

By w pełni smakować ten Chleb, musimy dotknąć nasze serce ogniem życiodajnej pokuty.


Srećko Koralija OP - ur. 1986, dominikanin, teolog, biblista i orientalista, regens Chorwackiej Prowincji Dominikanów. Mieszka w Zagrzebiu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

ŻYCIE W PRAWDZIE

Największe wydarzenie medialne

Po nas choćby potop

Fra Angelico i głoszenie Słowa poprzez piękno

NIEZNOŚNY DŹWIĘK ALARMU


komentarzeFacebook