LOGIKA BOŻEJ MIŁOŚCI
Lb 11,25-29 | Ps 19 | Jk 5,1-6 | Mk 9,38-48

Piotr Oleś OP

Każde nasze działanie ma jakiś cel, jest po coś lub dla kogoś – nawet jeśli chodzi o nas samych.

Dzisiejsze Słowo wprost wskazuje na wartość działania ze względu na Chrystusa. On jest tym, który nie tylko jest pomiędzy nami i się nam objawia, ale też nieustannie wzywa nas do takiej jedności z Nim, która przenika wszystkie aspekty naszego bycia i działania w codzienności. Trwanie w obecności Chrystusa nie polega jedynie na towarzyszeniu Mu – to dopiero początek. Owocem spotkania Chrystusa jest takie działanie, którego źródłem, sensem i istotą jest On sam – względy ludzkie mają tu marginalne znaczenie.

Jezus, widząc pełną zdziwienia i oburzenia reakcję uczniów, udowadnia zarówno im, jak i każdemu z nas bezgraniczność swojej miłości. Prawo do niej ma każdy bez względu na położenie, w jakim się znajduje. Boża miłość i Boże wezwanie do działania w imieniu i ze względu na Chrystusa są znacznie większe, niż człowiek jest w stanie pojąć. Logika Bożej miłości wywraca ludzki porządek do góry nogami. Tu nic nie jest takie, jak się wydaje. Każdy, kto w Jego imieniu się chroni, znajduje ocalenie.


Piotr Oleś - ur. 1986, dominikanin, duszpasterz, teolog i historyk sztuki, mieszka w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

NIEMIŁOŚĆ

WOJOWNICY W KOŚCIELE

PÓJDĘ SOBIE I BĘDZIECIE ŻAŁOWAĆ

okladka

ANI SŁOWA O "TYM PANU" Z DOŁU


komentarzeFacebook