CZY BĘDĄ ZBAWIENI?
Skąd mamy pewność, że religia chrześcijańska jest tą prawdziwą, a nie na przykład buddyzm? Może powinniśmy wierzyć w Allacha albo w Mahometa. Czy ci, którzy wierzą w Allacha czy w Mahometa, nie będą zbawieni, mimo że byli religijnymi, dobrymi ludźmi?

Wojciech Surówka OP

Pytanie o stosunek chrześcijaństwa do innych religii należałoby rozbić na kilka różnych pytań. Oczywiście zupełnie inna będzie relacja chrześcijan do judaizmu, z którego chrześcijaństwo wyrasta, a zupełnie inna do religii Dalekiego Wschodu, które przez tysiąclecia rozwijały się niezależnie od kultury śródziemnomorskiej. Jeszcze inny będzie stosunek Kościoła do islamu, który jest religią późniejszą niż chrześcijaństwo. Zacznijmy może od kwestii zbawienia. Czy wyznawcy innych religii będą zbawieni?

Inna droga

W centrum odpowiedzi na te wszystkie pytania stoi osoba Jezusa Chrystusa. Jeżeli Chrystus jest naprawdę jednorodzonym Synem Bożym i Zbawicielem świata, to jest oczywiste, że „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12) oraz że jest On jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi (por. 1 Tm 2,5). Chrześcijanie od samego początku wierzyli i głosili, że Jezus Chrystus umarł za wszystkich. Jego śmierć i zmartwychwstanie dotykają wszystkich synów Adama, niezależnie od tego, kiedy żyli i jaką religię wyznawali. Ojcowie Soboru Watykańskiego II w konstytucji Lumen gentium prawdę tę sformułowali w następujący sposób: „Sobór święty (...) opierając się na Piśmie Świętym i Tradycji, uczy, że ten pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym Pośrednikiem i drogą zbawienia (...). On to właśnie podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, potwierdził równocześnie konieczność Koś (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Wojciech Surówka OP - ur. 1975, dominikanin, duszpasterz Lednicy 2000, mieszka na Polach Lednickich. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

IMIĘ JEZUSA

POSZERZENIE SERCA

O pocieszeniu, jakie daje mariologia

ŹRÓDŁA EWANGELIZACJI

SKOK W PRZEPAŚĆ CZY CHODZENIE PO LINIE?


komentarzeFacebook