Dominik Ciołek SJ

Dominik Ciołek SJ - ur. 1974, jezuita, absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim, teologii na PWT "Collegium Bobolanum" w Warszawie, obecnie doktorant w Jesuit School of Theology at Santa Clara University in Berkeley w zakresie etyki i teorii społecznych oraz duszpasterz polonijny w rejonie Zatoki San Francisco.

teksty autora

Facebook