Artur Bojsza

Artur Bojsza - ur. 1969, absolwent filologii polskiej UWr i podyplomowego studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego UJ, publikował w "Tygodniku Powszechnym" i "Frondzie". Żonaty, tato Michała i Idy.

teksty autora

Facebook