Aleksander Posacki SJ

Aleksander Posacki SJ - jezuita, studiował w Rzymie w Instytucie Wschodnim oraz na Gregorianum, doktor filozofii, interesuje się antropologią, historią doświadczeń religijnych, demonologią (w kontekście psychiatrii i parapsychologii), mieszka w Krakowie.

teksty autora

Facebook