Jan Sokol

Jan Sokol - ur. 1936, profesor Uniwersytetu Karola w Pradze, wykłada filozofię i religioznawstwo, dziekan Wydziału Studiów Humanistycznych, mieszka w Pradze.

teksty autora

Facebook