Paweł Więcek

Paweł Więcek - ur. 1978, student V roku socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, interesuje się tematyką makrospołeczną, szczególnie rolą Kościoła katolickiego we współczesnym świecie oraz problematyką demokracji w rzeczywistości transformacji postkomunistycznej, mieszka we Wrocławiu.

teksty autora

Facebook