Danuta Piekarz

Danuta Piekarz - doktor teologii biblijnej, italianistka, wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i w dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie; konsultorka Papieskiej Rady ds. Świeckich, od wielu lat współpracuje z salwatoriańskim Centrum Formacji Duchowej w Krakowie jako tłumaczka i konferencjonistka; w ostatnim czasie ukazały się jej książki: "Słowo, które stwarza. Medytacje nad Starym Testamentem", "Apokalipsa. Przesłanie na nasze czasy", "Z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej", "Paweł zdobyty przez Miłosierdzie". Mieszka w Krakowie.

teksty autora

Facebook