Stanisław Jaromi OFMConv

Stanisław Jaromi OFMConv - ur. 1963, franciszkanin, filozof i ekolog, od lat zaangażowany w chrześcijańską edukację ekologiczną, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) i szef portalu www.swietostworzenia.pl. Interesuje się sprawami dialogu pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i duchowością, chrześcijańską wizją świata i różnymi nurtami filozofii. Ostatnio wydał Boską ziemię. Mieszka w Radomsku.

teksty autora

Facebook