Archwium > Numer 404 (04/2007) > Przeszłość jako talent > Pojednanie z przeszłością

Pojednanie z przeszłością
Prawda często jest gorzka i bolesna, dlatego się przed nią bronimy. W uzdrawianiu pamięci nie chodzi o szukanie winnych czy określanie stopnia winy, lecz o nazwanie rzeczy po imieniu.

Przeszłość stanie się wówczas twórczym talentem, gdy się z nią pojednamy. To jednak niemożliwe bez procesu uzdrawiania pamięci. Stworzony bowiem na Boży obraz i podobieństwo, człowiek popada w grzech i wątpi w miłość. W konsekwencji ucieka od Boga. Utrata zaufania do miłości prowadzi do wstydliwego chowania się w nieprawdę.

Ucieczka

Ucieczka zaczęła się w raju. Pierwsi ludzie odrzucili swego Stwórcę, który jest prawdą, bo jej przyjęcie wymaga zaufania do miłości. Święty Augustyn zauważył, że do prawdy dochodzi się tylko drogą miłości. A grzech zasiewa nieufność, zrywa związek między nimi. Dlatego uzdrowienie pamięci musi dokonywać się w spojrzeniu Boga. Prawda o sobie, odkrywana w obliczu prawd mniejszych, może być zabójcza. Przykładem uzdrowienia w obliczu Boga jest święty Piotr, który uznaje winę przed oczyma Chrystusa.

Jedną z form ucieczki od prawdy jest ucieczka od własnej pamięci, czyli od własnej tożsamości. Odrzucam i kwestionuję prawdę, na przykład bolesne doświadczenia albo wydarzenia upokarzające mnie w oczach moich i innych ludzi. I będę zawsze uciekał, jeżeli poczucie własnej wartości buduję na ludzkim spojrzeniu. Prędzej czy później muszę odrzucić siebie, jeżeli nie mam kontaktu ze źródłem miłości i prawdy. Ucieczka od siebie samego, odejście w świat kłamstwa, w świat niszczącego słowa staje się zaczarowanym kołem.

Nie ma uzdrowienia pamięci bez odkrycia miłości Boga. Dlatego należy uciekać do Słowa B (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Aleksander Koza OP - ur. 1955, dominikanin, absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim i teologii na PAT, wieloletni wychowawca młodych dominikanów, związany z ruchem charyzmatycznym. Mieszka w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

OSTATECZNIE PIEKŁO PADNIE

Nieważne czym jest ptak przywiązany

Obyczaje Ducha

Wina koguta

JEST TYLKO JEDNA PRZYSZŁOŚĆ KOŚCIOŁA


komentarzeFacebook