Archwium > Numer 384 (08/2005) > Pokusa niewiary > Dopuścić Słowo do słowa

Dopuścić Słowo do słowa
Dla nas ważniejsze jest pytanie, jak do tego doszło, że wśród ludzi zaczęła się szerzyć pogłoska, że w Kościele nie ma Boga.

Od wielu już lat na zajęciach z homiletyki omawiam z klerykami V roku proces tworzenia homilii. Korzystam przy tym z ciekawego i wielce przydatnego modelu wypracowanego przez Rolfa Zerfassa 1. Zgodnie z jego założeniem na projekt i szkic homilii powstały po przebyciu kilku istotnych faz przygotowania trzeba spojrzeć jeszcze przez pryzmat dwóch pytań kontrolnych (można to zrobić w pojedynkę lub w grupie). Pierwsze z tych pytań brzmi: „Jaki jest cel mojej homilii?”, i służy ustaleniu, czy cel homilii jest jasny i czytelny, w jakim stopniu jest ważny dla kaznodziei, a w jakim dla słuchaczy oraz tego, czy to, do czego ta homilia wzywa, zgadza się z orędziem tekstu biblijnego. Natomiast drugie pytanie kontrolne: „Co moja homilia mówi o Bogu?”, ma przede wszystkim zapobiec wygłoszeniu homilii, która mówi o wielu rzeczach, ale nie mówi, co to wszystko ma wspólnego z Bogiem i jak On na to patrzy. Ażeby sprawdzić, czy Bóg nie został w homilii potraktowany pobieżnie lub wręcz pominięty albo czy kaznodzieja nie posłużył się Jego fałszywymi, niebiblijnymi obrazami, należy zadać sobie jeszcze takie oto trzy pytania pomocnicze: „W których fragmentach mojej homilii jest mowa o Bogu?”, „O jakim Bogu mówi moja homilia?”, „W jaki sposób przedstawia ona Boga?”. Odpowiedzi na te pytania często, niestety, pokazują — ku wielkiemu zdziwieniu autorów — że przygotowane homilie są wyrazem tzw. „eklezjalnego ateiz (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


ks. Adam Kalbarczyk - ur. 1957, ksiądz, dr teologii, adiunkt UAM w Poznaniu, wykładowca homiletyki, germanista, tłumacz. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Miłość zmartwychwstaje

Przeskoczyć mur

Zdzich

KIM MOŻE STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANIN

Fabryka Działań Niezwykłych


komentarzeFacebook