Archwium > Numer 383 (07/2005) > Powrót magii? > Realizm duchowy i ontologiczny magii

Realizm duchowy i ontologiczny magii

1. Ontologia wolności: związek magii z wolą i wolnością

1.1. Redukcjonizm ontologiczny

Definicja ducha, którego zawsze należy postawić na pierwszym miejscu — zależy od ontologii. Dla wielu są to synonimy, ale duchowość jest dla mnie ontologią wyższego rzędu, bardziej pierwotną. Ontologia jednak definiuje rodzaj czy naturę duchowości, o której w etnologii, socjologii czy psychologii religii mówi się raczej w sposób opisowy, ogólnikowy i niejasny.

Zacznijmy więc od ontologii, która w jakimś sensie konstytuuje duchowość czy pneumatologię jako rzeczywistość mniej uchwytną. Wiemy, że ontologia jest to nauka o bycie, a więc o rzeczywistościach duchowych i materialnych nie tylko realnych, ale i — w sensie intelektualnym — możliwych 1. Ontologia jest różnie opisywana w wielu różnych teoriach metafizycznych.

We współczesnych koncepcjach nauki dominuje fenomenalizm i empiryzm, który rzekomo milczy lub zawiesza sąd nad ontologiczną istotą czy przyczyną badanych fenomenów, ale w rzeczywistości zbyt często uprawia rodzaj nihilizmu, odnosząc się do rzeczywistości ontologicznej poprzez jej ukrytą negację. Właśnie dlatego terminem nihilizm określa Victor Frankl postpozytywistyczną wizję świata, której koncepcja nauki trąci zresztą dzisiaj myszką, także z tego powodu, że propaguje przestarzałą formę materializmu jako jedyną formę bytu 2.

Chodzi tu w istocie o& (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Aleksander Posacki SJ - jezuita, studiował w Rzymie w Instytucie Wschodnim oraz na Gregorianum, doktor filozofii, interesuje się antropologią, historią doświadczeń religijnych, demonologią (w kontekście psychiatrii i parapsychologii), mieszka w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Siła, której nie znamy

NIKT NIE MYŚLI O KONSEKWENCJACH

Przymus wiecznej młodości

PYTANIA POD NOCNYM NIEBEM

A JA BYM CHCIAŁ ENNIO MORRICONE


komentarzeFacebook