Religia i polityka
Kościół przeciwstawia się wchodzeniu w układy z państwem czy konkretnym ugrupowaniem politycznym. Chce zachować neutralność jako znak swego transcendentnego charakteru i wspomagać dialog między poszczególnymi grupami i narodami.

Bycie chrześcijaninem nie jest sprawą prywatną. Jezus prosił w przeddzień śmierci za swoich uczniów: „Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ustrzegł ich od złego” (J 17,15). Zadaniem chrześcijan jest być solą ziemi, zaczynem, współpracować nad uzdrawianiem tego świata. Papież Jan XXIII napisał w encyklice Mater et Magistra:

Niech sobie zatem nikt błędnie nie wyobraża, że (...) własne doskonalenie duchowe każdego człowieka i sprawy życia doczesnego to dwie rzeczy ze sobą sprzeczne, jak gdyby dążenie do doskonałości chrześcijańskiej wymagało koniecznie odsunięcia się od spraw życia ziemskiego albo jak gdyby zajmowanie się tym sprawami przynosiło ujmę godności człowieka i chrześcijanina (MM 224).

Głównym posłannictwem Kościoła jest ewangelizacja. Ewangelizacja jest czymś więcej niż tradycyjna misja — głoszenie kazań, odprawianie nabożeństw; ewangelizacja, tak jak ją pojmował Paweł VI (Evangelii nunciandi), to wprowadzanie zasad Ewangelii w osobistą i zbiorową świadomość ludzi, troska o wpływ ducha Ewangelii na system wartości współczesnego człowieka, jego kulturę, sposób myślenia i styl życia.

Widzieć, oceniać, działać

Jaka jest więc relacja między podstawową misją Kościoła a aktywnością polityczną w świecie? Najjaśniej wyraża to chyba konstytucja II Soboru Watykańskiego Gaudium et spes, która stanowi Magna Charta orientacji Kościoła we współczesnym świecie:


Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Tomáš Halík - ur. 1948, wyświęcony tajnie na kapłana w roku 1978, pracował jako psychoterapeuta, obecnie duszpasterz akademicki, kieruje Czeską Akademią Chrześcijańską, wykłada filozofię i socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Chrześcijanie a ekologia

Mistyka a duchowa diagnoza naszych czasów

Przemilczać czy upubliczniać

Czy Bóg jest tylko dla wierzących?

Dotknij ran, wytrzymaj wątpliwości


komentarzeFacebook