Archwium > Numer 353 (01/2003) > Posłannictwo Kościoła > Misja chrześcijańska wśród pogan?

Misja chrześcijańska wśród pogan?
Jezus Chrystus jest stałym początkiem i nieustającym ośrodkiem Misji, którą Sam Bóg skierował do człowieka. Jeśli Misja ta zdaje się napotykać we współczesnej epoce na opory większe niż kiedykolwiek, to okoliczność ta również świadczy o tym, że jest Ona w tej epoce bardziej potrzebna i bardziej - pomimo oporów - oczekiwana niż kiedykolwiek (RH 11).

Wiara w Boga wcielonego w Jezusie Chrystusie jest dla nas, chrześcijan, najwyższym ze wszystkich darów Boga. W tym świecie jest ona jednakże, przynajmniej po części, powierzona i dana jako zadanie nam, ludziom. Także wiara wciela się — w lud Boży, a w formie Kościoła staje się instytucją, która troszczy się o tę wiarę i nam ją przekazuje. Przy całej możliwej krytyce takiej zewnętrznej formy przekazywanie innym życia chrześcijańskiego jest najważniejszym zadaniem, które zostało powierzone nam jako chrześcijanom. Wartość tego daru — teoretycznie tak wielką — możemy poświadczyć jedynie przez to, że uprzystępnimy go zarówno naszym dzieciom, jak i innym naszym bliźnim, by po naszej śmierci nie zniknął z tego świata. Moglibyśmy wprawdzie zaufać nadziei, że Bóg może „i z tych kamieni wzbudzić synów Abrahamowi”, jednakże nie tędy droga.

Aktualne uwarunkowania przekazu wiary

Wiara przeżywana trwa w tym świecie w sposób podobny do wszystkich innych kulturowych i społecznych form życia, a mianowicie przez przekaz — po łacinie: tradycję. To, co nie zostanie w ten sposób przekazane albo przyjęte i zrozumiane, musi — patrząc po ludzku — zaginąć. Jest przedmiotem naszej wiary, że ten przekaz w całości zależy od bezpośredniego działania Ducha Świętego. Jednakże wiara rodzi się ze słuchania — stąd jej przekazywanie staje się zadaniem ludzi. Nośnikiem tego przekazu ma być mowa, słowo, dlatego nasze zadanie polega na tym, (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Jan Sokol - ur. 1936, profesor Uniwersytetu Karola w Pradze, wykłada filozofię i religioznawstwo, dziekan Wydziału Studiów Humanistycznych, mieszka w Pradze. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Wołanie Godota

Chrześcijaństwo i Europa

W poszukiwaniu nieutraconej Radości

Czy dominikanie potrzebują reformy?

Drodzy Czytelnicy,


komentarzeFacebook