MĄDROŚĆ DZIAŁANIA
Mdr 7,7-11 | Ps 90 | Hbr 4,12-13 | Mk 10,17-30

Mądrej głowie dość dwie słowie. Ciekawe, że w potocznym myśleniu mądrość zostaje umiejscowiona właśnie w głowie jako domena myśli. Biblia umieszcza ją raczej w „stawach, szpiku, duszy i duchu” (Hbr 4,12). Na styku ducha i ciała, tam gdzie myśl zamienia się w działanie.

Głupota też manifestuje się w czynach lub ich zaniechaniu. Niestety – często dopiero w ruinach spowodowanych jej działaniem dopada nas ostry sąd Słowa, rozcinającego na pół wszelkie przemądrzalstwo. W ten sposób ujawnia się jałowość rozmyślań, które okazały się bezcelowym mieleniem słów.

Nawet pytania – mające świadczyć o mądrości pytającego – same z siebie nie prowadzą do mądrości. Człowiek pytający Jezusa o to, jaką drogę ma podjąć, by osiągnąć życie – zatrzymuje się na progu decyzji. Być może blokadę stanowi zbyt wiele piętrzących się w głowie myśli na temat tego, co może stracić.

„Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do dob­rych uczynków, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością” (kardynał Stefan Wyszyński).


Wojciech Jędrzejewski OP - ur. 1968, dominikanin, kaznodzieja Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego, koordynator warsztatów kaznodziejskich, mieszka w Łodzi. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Odnawiany ogród

DRZEWO ŻYCIODAJNEGO POZNANIA

ODCZAROWANY WIECZÓR

Powrót do serca

Łaska spowiedzi


komentarzeFacebook