WIELKODUSZNOŚĆ
Kol 1,24-29 | Ps 30 | J 17,1-11

Do naszych europejskich drzwi coraz mocniej pukają uchodźcy z krajów dotkniętych wojną i głodem. Budujemy mury, przybysze budzą w nas strach. Co powiedziałaby nam św. Katarzyna, patronka Europy, która modliła się do Boga słowami: „Uczyń moje serce wielkie, – tak duże, aby było w nim miejsce na miłość dla każdego”. O wielkoduszność modlił się też św. Tomasz z Akwinu. Tradycja dominikańska sprzeciwia się małoduszności i wszelkiemu zamknięciu na inność.

Katarzyna doświadczyła bezgranicznej Bożej miłości. Bóg powiedział do niej: „Ja, który jestem Bogiem nieskończonym, chcę, abyście Mi służyli tym, co nieskończone; a nieskończonego nie posiadacie nic, prócz uczucia i pragnienia duszy”. Nie znosiła podziałów w Kościele, dlatego modliła się o pokój i jedność, prosząc Boga: „Nie zwlekaj już dłużej!”. Tymczasem nasze wspólnoty są podzielone, pełno w nich konserwatystów i modernistów, którzy wzajemnie odnoszą się do siebie z podejrzliwością i nieufnością.

Nasza patronka miała wielkie serce i wspaniały umysł, modliła się: „Boże, daj, abym zawsze kochała i głosiła prawdę, obym w imię prawdy gotowa była umrzeć”. Studiowanie – tak obecne w tradycji dominikańskiej – ma nas skonfrontować z myśleniem innym niż nasze własne, ma nas uwolnić od ciasnych ideologii i otworzyć na nieskończoną Bożą prawdę.

Katarzyna przyjaźniła się z dominikanami (szczególne z Rajmundem z Kapui), ale również z więźniami, kupcami, artystami, ubogimi i papieżami. Obecnie, gdy Europa skłonna jest do zamknięcia się, niech Katarzyna uczy nas otwartości serca i umysłu.


Timothy Radcliffe OP - ur. 1945, dominikanin, wieloletni wykładowca Nowego Testamentu na Uniwersytecie Londyńskim. W latach 1992-2001 generał Zakonu Kaznodziejskiego. W Polsce ukazały się jego książki: "Nazwałem was przyjaciółmi" (2002), "Globalna nadzieja" (2005), "Siedem ostatnich słów" (2006) oraz "Po co chodzić do kościoła?" (2009). Mieszka w Oksfordzie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Ściany wstydu

POSŁUCHAJ, TO DO CIEBIE

W PUBIE O KAZANIACH

Odwaga

Obietnica życia


komentarzeFacebook