UCIECZKA
Jon 3,1-5.10 * Ps 25 * 1 Kor 7,29-31 * Mk 1,14-20

 

współczesny Jonasz

idzie jak kamień w wodę

jeśli trafi na wieloryba

nie ma czasu westchnąć


uratowany

postępuje chytrzej

niż biblijny kolega

drugi raz nie podejmuje się

niebezpiecznej misji

zapuszcza brodę

i z daleka od morza

z daleka od Niniwy

pod fałszywym nazwiskiem

handluje bydłem i antykami

 

„Pójdźcie za mną...” – mówi Jezus do Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana, „a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. Radykalizm pierwszych uczniów, którzy zostawiają wszystko i ruszają za Nauczycielem, z pewnością zdumiewa. Czy wiedzieli, że już nigdy na dobre nie wrócą do swojego zawodu? Czy wiedzieli, że staną się głosicielami najbardziej zdumiewającej i po ludzku niedorzecznej prawdy, mówiącej o tym, że Jezus powstał z martwych? Czy wiedzieli, że za wierność tej prawdzie przyjdzie im oddać życie?

Niezrozumienie, odrzucenie, pogarda, samotność, ciężar wierności nauce błogosławieństw i przykazań, wreszcie trud znoszenia siebie nawzajem w miłości. To realne ryzyko dla tych, którzy chcą być chrześcijanami. Nic dziwnego, że boimy się być nimi w pełni i do końca. Jakoś bliżej nam do Jonasza uciekającego przed Bogiem niż do pierwszych uczniów zostawiających wszystko i ruszających za Jezusem. Na szczęście Bóg jest cierpliwy. Przemawia do Jonasza po raz drugi. Jeśli będzie trzeba, do nas także przemówi po raz drugi, trzeci, dziesiąty. Ale nie pozwólmy na to, by całe życie „współczesnego Jonasza”, którym jesteśmy, upłynęło na bezpiecznym „handlu bydłem i antykami”. W przeciwnym razie:

 

w schludnym szpitalu

umiera Jonasz na raka

sam dobrze nie wiedząc

kim właściwie był


parabola

przyłożona do głowy jego

i balsam przypowieści

nie ima się jego ciała1

 

1 Z. Herbert, Jonasz.


Mariusz Tabaczek OP - ur. 1980, dominikanin, doktorant GTU Berkeley. Mieszka w Oakland (USA). (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

JESZCZE RAZ POZWÓL, PANIE

CZY TY JESTEŚ TYM?

GDZIE WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA

JEDYNY TAKI KRÓL

ZAWSZE NIENASYCENI


komentarzeFacebook